شماره خبر : 53
تاریخ خبر : 16 آبان 96 ساعت 17:44

اطلاعیه شماره یک ****

مرکز پخش و فروش بدنه رنگ شده بصورت کوره ای و فابریک طبق کد رنگ و یا سفارش قطعات در رنگ های خاص تنها با دریافت یک نمونه از رنگ خودروی شــما (در خصوص قطعات سفارشی اتومبیل های مدل پایین به دلیل کهنه شدن و جرم گرفتن رنگ اصلی خودرو در بعضی مواقع فاصله نو و کهنه بودن قطعه رنگ شده با سایر قطعات فابریک خودرو) و تحـویل ظرف مدت  24  ساعت بـه صـورت رنـگ کـــوره ای برای استان اصفهان و 48 تا 72 ساعت برای تحویل به شهرستان ها
 
 

 
صرفه جویی در وقت و هزینه و قیمت مناسب و جلوگیری از معطل ماندن خودرو شما در تعمیرگاه ها از ویژگی خرید از این مجموعه خواهد بود.