رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پارس جلو 124,200مهرساز (سفید - زرد )
2پارس عقب 117,200مهرساز (سفید - زرد )
3پارس جلو (متالیک) 126,200مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)
4پارس عقب (متالیک) 120,200مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)