رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1206 جلو 47,600مهرساز (سفید - زرد )
2206 عقب 52,400مهرساز (سفید - زرد )
3206 جلو (متالیک) 54,100مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)
4206 عقب (متالیک) 56,100مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)