رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1ریو جلو 104,600گت (سفید)
2ریو عقب 183,700گت (سفید)
3ریو جلو (متالیک) 106,900گت (نقره ای-نوک مدادی)
4ریو عقب (متالیک) 183,700گت (نقره ای-نوک مدادی)