رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1تیبا 1 جلو 69,600گت ( سفید )
2تیبا 1 عقب 84,100گت ( سفید )
3تیبا 1 جلو (متالیک) 72,900گت (نقره ای-نوک مدادی)
4تیبا 1 عقب(متالیک) 89,900گت (نقره ای-نوک مدادی)