رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1ال90 جلو 107,300سینافن ( سفید )
2ال 90 عقب 107,300سینافن ( سفید )
3ال 90 جلو (متالیک) 114,600سینا فن(نقره ای-نوک مدادی)
4ال 90_عقب(متالیک) 116,100سینا فن (نقره ای-نوک مدادی)