رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1سمند سورن-ال ایکس 130,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی