رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پژو 405 125,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی