رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پژو پارس 125,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی