رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1سمند ال ایکس-سورن 370,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی