رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پژو پارس 370,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی