رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پژو 206 360,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی