رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پراید 141-131 3,050(سفید-زرد)
2پراید 141-131(متالیک) 3,550(نقره ای-نوک مدادی)