سیـــنا رنگ پاسارگاد عرضه کننده معتبرترین برندهای قطعـــات رنگ شده بــدنه خــــودرو به صورت فـــــابریک با خط تولیـــد نیمه اتوماتیک جهت همکاری از مراکز اســـتان ها و شهرســتان ها نماینده فعال معتبر می پذیرد. 

جهت دریافت کامل اطلاعات در این زمینه با این شماره تماس حاصل فرمایید.
مدیریت واحد فروش : جناب آقای صیاد 09133704223