آدرس: اصفهان، شاهین شهر، 1200 متر بعد از پل ورودی شاهین شهر به سمت اصفهان، شهرک صنعتی ابزاران، جنب کارخانه بیسکویت بهشت

تلـفن:  03145241570

فکس:   02142693235

همراه:   09133704223  -  09133653810  -  09387980228